Мобилен събирателен пункт за разделно събиране на опасни отпадъци

На 04.10.2023 г., сряда, от 8.30 до14.30 ч. в район „Оборище“ на бул.“Янко Сакъзов“ (на входа на парк „Заимов“) срещу улица „Васил Априлов“ ще бъде разположен мобилен събирателен пункт за разделно събиране на опасни отпадъци. Разположението на мобилния пункт е по предварително утвърден от Столична община годишен график. Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци,…

Прочети повече

В район „Оборище“ са подадени общо 21 заявления за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“

Район „Оборище“ уведомява всички заинтересовани граждани, че в районната администрация са подадени и входирани за оценка общо 21 броя зявления от Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ (BG-RRP-4.023). Основната цел на програмата е подобряване енергийните характеристики на жилищните…

Прочети повече

Кога и къде можем да изхвърлим опасните отпадъци от домовете ни? График за Район “Оборище”

Имаме ли опасни отпадъци в домовете ни? Знаем ли как да ги съхраняваме и как да ги изхвърлим безопасно Основните групи опасни отпадъци, които образуваме в нашите домове са:  Живачни термометри и ампули, живак Лакове и бояджийски материали Домакински препарати и химикали Мастила и замърсени опаковки Препарати за растителна защита  Лекарства с изтекъл срок на…

Прочети повече

Фирма „Юбисофт“ облагороди детска площадка в район „Оборище“

От фирма „Юбисофт“ ЕООД организираха доброволческа инициатива за почистване и пребоядисване на детска площадка в район „Оборище“, където се намира и офиса на компанията. Инициативата беше осъществена като част от кампанията по пролетно почистване на Столична община, в която граждани и бизнес организации имаха възможност да се включат доброволно в почистването на споделени пространства в…

Прочети повече

Инвестиционно предложение за „Внедряване на устойчиви мерки за енергийно обновяване на сградата на „Софийска опера и балет“

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ, с ЕИК/ БУЛСТАТ 000670805, с адрес: гр. София, бул. „Княз…

Прочети повече

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание член 4, ал.2

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание член 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп.) за инвестиционното намерение  за: „РЕМОНТ НА ПЛОЩАДКОВО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ НА ХРАМ „СВ. ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА“ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.405.1,…

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно намерение

Обява до заинтересованите лица и общественост На основание член 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп.) обявлениеОВОС-ИдолПропърти

Прочети повече

„Моята зелена улица в Европа“

Район „Оборище“ подкрепи проекта на 1. СУ „Пенчо П.Славейков“ „Моята зелена улица в Европа“, който е иницииран от Екознайковците и младши посланици на Европейския парламент. След като помечтаха и нарисуваха своите зелени улици, учениците се срещнаха с хората, които не само знаят много за зелените градове, но и ги създават. Г-жа Даниела Серафимова, ландшафтен архитект…

Прочети повече

Кампания на Столична община „Компостирай вкъщи“

Продължава инициативата  „Фамилно компостиране сред домакинствата“ Район „Оборище“ информира заинтересованите граждани, че стартира кампания на Столична община „Компостирай вкъщи“. Всички граждани, желаещи да получат безплатни контейнери за домашно компостиране, които да разположат в дворовете на къщите или кооперациите си, могат да подадат заявка за това в районната администрация до 09.03.2023 г. След изтичане на срока заявките ще…

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно намерение

Информираме гражданите за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов канал ф 250 с цел отводняване на „тупика“ на ул. „Попова шапка“ зад МОЛ „Сердика“ и възстановяване на пътна настилка“ Обявление ОВОС ул Попова шапка ОВОС Попова шапка информация по чл 4 ал. 3

Прочети повече