Уведомление за инвестиционно предложение

„Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с магазини, гаражи и подземни гаражи в УПИ X-108, кв. 727, местност „Зона Г-13“, гр. София, район „Оборище“ – Столична община“ За повече информация вижте още: 1-informacia_po_ch__4_al__32-obyava chi. 4, al. 3

Прочети повече

Изграждане на жилищна сграда с подземни гаражи, сградно водопроводно отклонение

„Изграждане на жилищна сграда с подземни гаражи, сградно водопроводно отклонение (СВО), сградно канализационно отклонение (СКО), външно топлозахранване и абонатна станция и кабелни електропроводни линии ниско напрежение до главно електромерно табло за сграда в УПИ XVII-133, ПИ 68134.404.125, местност „ГГЦ Зона Г-13“, кв. 726, гр. София, район „Оборище“. За повече информация, моля вижте приложените документи: Обява…

Прочети повече

Премахване на паднали клони в частни имоти

Във връзка със създалата се ситуация през последните дни със счупени и паднали клони в частни имоти и съгласно разпоредбите на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община, Ви уведомяваме, че всички биологични отпадъци – дървета, храсти и клони в частни имоти се премахват от собствениците с тяхна организация и…

Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Столична община уведомява гражданите, които участват в проекта за подмяна на отоплителните уреди, финансиран от ОПОС 2014 – 2020 г., че във връзка с наближаващия край на проекта екипите осъществяват ускорени монтажи на новите отоплителни устройства по проекта. В тази връзка, до 20.12.2023 г. фирмата „Софекострой“ ЕАД, която осъществява демонтажа и предаването за последващо третиране…

Прочети повече

Влошена епизоотична обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците (НРА1 Н5) в страната и в Европа

Уважаеми съграждани, Към началото на месец ноември 2023 г., по данни от централното управление на БАБХ, в страната има действащи 4 огнища на инфлуенца в страната. Засегнатите ферми са в гр. Дебелец, обл. Велико Търново; с. Мало Конаре и с.Главиница, обл. Пазарджик и с. Криво поле, обл. Хасково. Проби от умрели диви птици могат да…

Прочети повече

Заповед за определяне на границите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване през 2024 г

На основание чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, за 2024 г. О П Р Е Д Е Л Я М: 1. Границите на територията на район „Оборище“, в които…

Прочети повече

Мобилен събирателен пункт за разделно събиране на опасни отпадъци

На 04.10.2023 г., сряда, от 8.30 до14.30 ч. в район „Оборище“ на бул.“Янко Сакъзов“ (на входа на парк „Заимов“) срещу улица „Васил Априлов“ ще бъде разположен мобилен събирателен пункт за разделно събиране на опасни отпадъци. Разположението на мобилния пункт е по предварително утвърден от Столична община годишен график. Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци,…

Прочети повече

В район „Оборище“ са подадени общо 21 заявления за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“

Район „Оборище“ уведомява всички заинтересовани граждани, че в районната администрация са подадени и входирани за оценка общо 21 броя зявления от Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ (BG-RRP-4.023). Основната цел на програмата е подобряване енергийните характеристики на жилищните…

Прочети повече

Кога и къде можем да изхвърлим опасните отпадъци от домовете ни? График за Район “Оборище”

Имаме ли опасни отпадъци в домовете ни? Знаем ли как да ги съхраняваме и как да ги изхвърлим безопасно Основните групи опасни отпадъци, които образуваме в нашите домове са:  Живачни термометри и ампули, живак Лакове и бояджийски материали Домакински препарати и химикали Мастила и замърсени опаковки Препарати за растителна защита  Лекарства с изтекъл срок на…

Прочети повече