Предстояща обработка срещу комари на зелените площи в район „Оборище“

Уважаеми граждани, Днес, от 22:00 ч., при подходящи метеорологични условия, ще се извърши обработка срещу комари на зелените площи в район „Оборище“. Изпълнението на дейността се осъществява от моторизирани екипи на фирмата изпълнител и се проследява от район „Оборище“. Използваният биоцид за обработка е разрешен за употреба от Министерството на здравеопазването.

Прочети повече

Продължава набирането на заявления за участие в кампанията на Столична община „Компостирай в къщи“

Район „Оборище“ информира заинтересованите граждани, че срокът за подаване на заявления за участие в кампанията „Компостирай в къщи“ е удължен до 1 юли 2024 г. Желаещите да получат компостер е необходимо да попълнят Заявление за участие, което могат да изтеглят от ТУК Заявленията се подават в деловодството на СО – район „Оборище“, бул. „Мадрид“ №…

Прочети повече

Провеждане на задължителните годишни обработки на тревните площи срещу насекоми, кърлежи и гризачи върху общински зелени площи – паркове, градини и междублокови пространства

Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че на 17 юни, понеделник в ранните часове на денонощието, ще се проведе обработка на тревните площи срещу бълхи. Обработките ще бъдат извършени в парковете, градините и междублоковите пространства на територията на район „Оборище“, по предварително съгласуван график и съобразно метеорологичните условия. При дъжд, мъгла или други неподходящи метеорологични условия третирането…

Прочети повече

Започва кампанията за безвъзмездно предоставяне на компостери на домакинствата „Компостирай вкъщи“

През настоящата година Столична община ще продължи кампанията „Компостирай в къщи“, в която безвъзмездно ще бъдат раздадени компостери на гражданите, заявили желание да събират отделно и компостират своите биоразградими отпадъци. Кампанията цели да стимулира гражданите към намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи стремежа към разделно събиране на различни типове…

Прочети повече

ОТЪРВИ СЕ ОТ СТАРИТЕ МЕБЕЛИ И МАТРАЦИ! ДАЙ ГИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ!

Столична община организира пунктове за събиране на отпадъци от мебели и матраци от домакинствата. За първи път, освен стри мебели и отпадъци от дърво, се събират и използвани матраци. Разделното събиране на отпадъците, повторната употреба, намаляване на депонирането, ограничаване на нерегламентираните сметища и предотвратяване на замърсяването на въздуха с незаконно изгаряне са основни приоритети на…

Прочети повече

КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ БИТА ОРГАНИЗИРАНА ОТ СТОЛИЧНА ОБШИНА

До края на изтичащия месец ще се състоят две кампании за разделно събиране на опасни отпадъци от бита чрез Мобилен събирателен пункт със съдействието на фирма “Екосейф” ООД, с която Столична община има сключен договор. I-ва кампания на 27 април 2024 г. (събота) от 10:00 до 18:00 ч. на бул. „Арсеналски“ № 97 на паркинга…

Прочети повече

Покана за подаване на проектни идеи за изпълнение на плана за интегрирано развитие на Столична община

Столична община, в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма “Развитие на регионите”       2021-2027 (ПРР), кани всички заинтересовани страни за подаване на проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на Столична община (ПИРО). Основна цел на кандидатстването…

Прочети повече

Доклад “Мисия Зелена София: Подготвени за бъдещето”

Докладът може да бъде използван от всички общини в България, защото препоръките в него са съобразени с ключовите направления за зеленото развитие на ниво местна власт в България. MOVE.BG публикува доклад със 150 идеи за успешна зелена трансформация на София и на останалите общини в България – разгледайте го тук.  Препоръките в доклада “Мисия Зелена София: подготвени за…

Прочети повече

Заповед № РОБ24-РД09-299/22.03.2024г. за определените места за разхождане на домашни любимци – кучета на територията на СО – район „Оборище“

До знанието на живущите в район „ Оборище“! На основание чл. 46, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 59, ал.3 и ал. 4 от Закона за защита на животните, чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и в изпълнение на Заповед № СОА24-РД09-621/10.01.2024 г. на кмета на Столична община ОПРЕДЕЛЯТ СЕ : Следните…

Прочети повече

Оработка на тревните площи срещу кърлежи в район „Оборище“

На 28 март в парковете, градините и междублоковите пространства на територията на район „Оборище“ се извърши първата обработка на тревните площи срещу кърлежи. Третираните терени са предварително обозначени с табели, съдържащи информация за вида обработка – използван препарат, карантинен период, фирма изпълнител и телефон за контакт. Използваният биоцид е разрешен за употреба от Министерството на…

Прочети повече