Уведомление за инвестиционно намерение

Информираме гражданите за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов канал ф 250 с цел отводняване на „тупика“ на ул. „Попова шапка“ зад МОЛ „Сердика“ и възстановяване на пътна настилка“ Обявление ОВОС ул Попова шапка ОВОС Попова шапка информация по чл 4 ал. 3

Прочети повече

Реализиран проект на Район „Оборище“ за благоустрояване и озеленяване на тротоарното пространство

В рамките на Националната кампания на МОСВ и ПУДООС „Чиста околна среда – 2022 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“, проектът на Район „Оборище“ – СО за благоустрояване и озеленяване на тротоарното пространство на кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“и бул. „Мадрид“ е реализиран успешно.   Оформи се зелена площ между…

Прочети повече

Кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинства

Предстои кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата в район „Оборище“. Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен на 13 октомври, четвъртък, от 8.30 до 14.30 часа, бул. “Янко Сакъзов“ на входа на парк „Заимов“ срещу улица „Васил Априлов“. Разположението на мобилния пункт е по предварително утвърден от Столична община годишен график. Безплатно ще…

Прочети повече

Ден на отворените врати по проект за енергийно обновяване

Уважаеми дами и господа, На 13.09.2022 г., вторник, от 11:00 часа в сградата на район „Оборище“-СО, бул.“Мадрид“ №1, партер, в приемната с вход от бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“ до Малък градски театър „Зад канала“, ще се проведе ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ по проект: „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“, финансиран от…

Прочети повече

Стартира процедура по набирането на предложения по Програма „Зелена София“

На основание Заповед № СОА22-РД09-1299/29.07.2022 г. на Кмета на Столична община се открива процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2022 г. Началната дата на стартиране на Програмата e 01.08.2022 г. и касае набирането на предложения за облагородяване на градинки и междублокови пространства. Одобрените проекти получават безвъзмездно дървета, цветя, пейки,…

Прочети повече

Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината

В изпълнение на заповед на Кмета на Столична община и във връзка с прилагане на Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, предостяваме необходимата информация относно нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) за 2021 г., съгласно Приложение № 1 . В Приложение…

Прочети повече

Проект на Район „Оборище“ – СО за благоустрояване и озеленяване на тротоарното пространство

В рамките на Националната кампания на МОСВ и ПУДООС „Чиста околна среда – 2022 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“, проектът на Район „Оборище“ – СО за благоустрояване и озеленяване на тротоарното пространство на кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул. „Мадрид“ е одобрен с осигурено финансиране за реализацията му….

Прочети повече

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС   Информация за контакт с възложителя:   Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище. „НЕПИ ПРОДЖЕКТ УАН“ ЕООД, ЕИК BG204490849, гр. София, община Столична, р-н Оборище, бул. «Ситняково» № 48, Офис сграда, „Сердика офиси“, ет. 3   Пълен пощенски адрес. „НЕПИ ПРОДЖЕКТ УАН“ ЕООД, ЕИК BG204490849, гр. София, община…

Прочети повече

Ученици от Първа АЕГ почистиха Парк „Заимов“ и засадиха пет липи

Със сигурност районът ни става по-чист и по-уютен! Днес учениците от всички 11-ти класове на Първа Английска езикова гимназия го доказаха. Не ги уплаши нито снегът, нито градът, които се изсипаха, за малко, между пробиващото слънце, което все пак огря Парк “Заимов” и създаде настроение.    Чудесните млади хора се впуснаха с чувалите и направиха…

Прочети повече