Обява до заинтересованите лица и общественост на основание член 4, ал.2

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание член 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп.) за инвестиционното намерение  за: „РЕМОНТ НА ПЛОЩАДКОВО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ НА ХРАМ „СВ. ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА“ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.405.1,…

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно намерение

Обява до заинтересованите лица и общественост На основание член 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп.) обявлениеОВОС-ИдолПропърти

Прочети повече

„Моята зелена улица в Европа“

Район „Оборище“ подкрепи проекта на 1. СУ „Пенчо П.Славейков“ „Моята зелена улица в Европа“, който е иницииран от Екознайковците и младши посланици на Европейския парламент. След като помечтаха и нарисуваха своите зелени улици, учениците се срещнаха с хората, които не само знаят много за зелените градове, но и ги създават. Г-жа Даниела Серафимова, ландшафтен архитект…

Прочети повече

Кампания на Столична община „Компостирай вкъщи“

Продължава инициативата  „Фамилно компостиране сред домакинствата“ Район „Оборище“ информира заинтересованите граждани, че стартира кампания на Столична община „Компостирай вкъщи“. Всички граждани, желаещи да получат безплатни контейнери за домашно компостиране, които да разположат в дворовете на къщите или кооперациите си, могат да подадат заявка за това в районната администрация до 09.03.2023 г. След изтичане на срока заявките ще…

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно намерение

Информираме гражданите за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов канал ф 250 с цел отводняване на „тупика“ на ул. „Попова шапка“ зад МОЛ „Сердика“ и възстановяване на пътна настилка“ Обявление ОВОС ул Попова шапка ОВОС Попова шапка информация по чл 4 ал. 3

Прочети повече

Реализиран проект на Район „Оборище“ за благоустрояване и озеленяване на тротоарното пространство

В рамките на Националната кампания на МОСВ и ПУДООС „Чиста околна среда – 2022 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“, проектът на Район „Оборище“ – СО за благоустрояване и озеленяване на тротоарното пространство на кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“и бул. „Мадрид“ е реализиран успешно.   Оформи се зелена площ между…

Прочети повече

Кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинства

Предстои кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата в район „Оборище“. Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен на 13 октомври, четвъртък, от 8.30 до 14.30 часа, бул. “Янко Сакъзов“ на входа на парк „Заимов“ срещу улица „Васил Априлов“. Разположението на мобилния пункт е по предварително утвърден от Столична община годишен график. Безплатно ще…

Прочети повече

Ден на отворените врати по проект за енергийно обновяване

Уважаеми дами и господа, На 13.09.2022 г., вторник, от 11:00 часа в сградата на район „Оборище“-СО, бул.“Мадрид“ №1, партер, в приемната с вход от бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“ до Малък градски театър „Зад канала“, ще се проведе ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ по проект: „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“, финансиран от…

Прочети повече

Стартира процедура по набирането на предложения по Програма „Зелена София“

На основание Заповед № СОА22-РД09-1299/29.07.2022 г. на Кмета на Столична община се открива процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2022 г. Началната дата на стартиране на Програмата e 01.08.2022 г. и касае набирането на предложения за облагородяване на градинки и междублокови пространства. Одобрените проекти получават безвъзмездно дървета, цветя, пейки,…

Прочети повече

Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината

В изпълнение на заповед на Кмета на Столична община и във връзка с прилагане на Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, предостяваме необходимата информация относно нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) за 2021 г., съгласно Приложение № 1 . В Приложение…

Прочети повече