СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! ДО ВСИЧКИ УПРАВИТЕЛИ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ И ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И СЪСОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДИ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Във връзка с възникнал инцидент на 13.10.2023 г. с пропадане на жена в шахта, към помещение в сутеренен етаж на сграда с адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков-Корсаков“ № 5, призоваваме всички…

Прочети повече

Документи за създаване на Сдружение на собствениците

Документи за създаване на Сдружение на собствениците Заявление по образец за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС; Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост; Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя); Копие от приетото споразумение,…

Прочети повече

Стартира подаването на заявления от етажните собствености по проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“

Стартира подаването на заявления от етажните собствености по проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ В изпълнение на следващата фаза на проекта „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ за извършване на енергийните обследвания на етажните собствености, са разработени следните документи за кандидатстване: образец на протокол от общото…

Прочети повече

Информационна среща в район Оборище на тема Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради

Във връзка с провеждането на встъпителна информационна среща в район Оборище на тема Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради, каним заинтересованите лица. Срещата ще се проведе на открито – в парка „Заимов“ на 25.09.2021 год. събота, от 11 до 13 часа. За целта ще бъде изградена малка шатра. За потвърждаване на Вашето участие,…

Прочети повече

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС COVID 19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС COVID 19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ/СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В РЕЖИМ НА ЕС С Ъ О Б Щ Е Н И Е УВАЖАЕМИ Г-Н УПРАВИТЕЛ, УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ/ОБИТАТЕЛИ, Във връзка със епидемиологичната обстановка на Република България, както и препоръките на Националния оперативен щаб по повод…

Прочети повече

Съобщение относно Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Уважаеми съграждани, Временно се преустановява приема на документи от страна на СО – район „Оборище“ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, съгласно писмо изх. № 03-01-256/13.04.2017г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Писмо изх. № 03-01-256/13.04.2017г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството При промяна на обстоятелствата ще бъдете своевременно…

Прочети повече

Обявление във връзка с получен проект за ПУП – РУП и ИПЗ с вх. № РОБ16-ВК08-507-[1] от 17.06.2016 г.

По реда на чл. 131 и чл. 215 ал. 4 от ЗУТ обявяваме проект за ПУП – Изменение на плана за застрояване (ИПЗ) и Работен устройствен план (РУП) за УПИ IV-476/ПИ с идентификатор по КККР № 68134.406.70/, кв. 740, м. „Зона Г-13-юг“, придружени от Заповед № РА50-346/15.06.2016 г на Главния архитект на СО. Съгласно чл. 129, ал….

Прочети повече

Процедура по премахване на растителност и в дворна част на етажна собственост

Процедурите по премахване на растителност в собствен имот и в двора на етажна собственост се провеждат при условията на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столичната община съгласно чл. 48, ал. 3. За извършване на административната услуга се заплаща такса, която се  внася при представяне на искането. Съгласно НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ…

Прочети повече

Ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части или подмяна на общи инсталации и оборудване

Във връзка с постъпили запитвания предоставяме на вашето внимание законовите текстове по които следва да извършите санирането на фасадата и извършването на спешен ремонт на стена на кооперация собствениците. Ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части или подмяна на общи инсталации и оборудване.

Прочети повече