УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви информираме, че със Заповед № РОБ24-РА50-1/26.04.2024 г. на Главен архитект на район „Оборище“ е допуснато изработване на ПУП – ИПР на УПИ VI – 13 за смяна на предназначението и образуване на нов УПИ VI – 78 – „За смесена сграда, магазини и ПГ“, кв,9, м.“Зана Г-14″, гр. София. Документ: Уведомление_УПИ…

Прочети повече

Обявяване на проект за ПУП-ИПЗ-РУП за УПИ II-10

„Обявяване на проект за ПУП-ИПЗ-РУП за УПИ II-10 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.402.75), кв.9, м. “Зона Г-14”,  район „Оборище“, с административен  адрес  ул. „Искър“ № 14“. Повече информация можете да намерите в приложения документ: съобщения-оригинали

Прочети повече

Съобщаване на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ на Заповед № САГ43-РА50-42/16.04.2024г.

Съобщаване на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ на Заповед № САГ43-РА50-42/16.04.2024г. за изработване на проект за ПУП-ИПЗ-РУП за  УПИ V-15 и УПИ VI-16,  (ПИ с идентификатори 68134.403.236 и 68134.403.237), кв. 518, м. „Зона Г-14“, район „Оборище“, с административни адреси: ул. „Стара планина“ № 7 и  ул. „Стара планина“ № 9. Повече информация можете да…

Прочети повече

: Обявяване на Издадена виза на Гл. архитект на СО, за инвестиционно проектиране на паметник на Захари Стоянов

Обявяване на  Издадена виза на Гл. архитект на СО, за инвестиционно проектиране на паметник на Захари Стоянов  в УПИ I– „за озеленяване““, кв. 499а, м. „ Зона А“, СО район „Оборище“, с административен адрес: пл. „Александър Невски“ № 4, гр. София. Повече информация можете да намерите в приложения документ: Виза паметник З.Стоянов

Прочети повече

Допускане за издадена Заповед № САГ24-РА53-211/29.03.2024г., на Главния архитект на СО

Допускане за издадена Заповед  № САГ24-РА53-211/29.03.2024г., на Главния архитект на СО за даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за застрояване (ИПЗ) и работен устройствен план (РУП) в следния териториален обхват: УПИ VI-3, ПИ с идентификатор 68134.401.80 и УПИ XIV-5, ПИ с идентификатор 68134.401.81 по КККР…

Прочети повече

Разрешение за строеж № Б-42/05.03.2024 г.

Обявяване издадено от Главния инженер на НАГ-СО Разрешение за строеж № Б-42/05.03.2024 г. за строеж: „Аварийно-възстановителен ремонт на съществуваща кабелна линия Ср. Н. 10 кV от ТП „Оборище“ 44 с Д№ 31-774 до ТП „Хр. Кабакчиев, бл.41“ с Д№31-267 в р-н „Оборище“ и р-н „Слатина“.  Повече информация можете да намерите в приложения документ: imgE6C0 зал.

Прочети повече

Обявяване на ЕС на Разрешение за промяна на предназначението по чл. 147а от № 7/27.02.2024г. на Главен архитект на СО р-н „Оборище“

Обявяване на ЕС на Разрешение за промяна на предназначението по чл. 147а от  № 7/27.02.2024г. на Главен архитект на СО  р-н „Оборище“ Повече информация можете да намерите в приложения документ: CCI_001583

Прочети повече