ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА“

Стартира предоставянето на услугата по проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“) с бенефициент Столична община. С този проект се осигурява продължаване и надграждане на услугите от патронажен тип. Основната му цел е почасовата мобилна интегрирана здравно-социална услуга „грижа в дома“…

Прочети повече

Проект „Разработване на ефективни политики за мигрантите и бежанците чрез процеси на изготвяне на политики, базирани на екип за самозастъпничество (DEPART)

На 29 март 2023 г. в район „Оборище“ се проведе обучение на общински служители по проект „Разработване на ефективни политики за мигрантите и бежанците чрез процеси на изготвяне на политики, базирани на екип за самозастъпничество (DEPART) с продължителност 23 месеца, на която присъстваха представители на Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“, експерти от район…

Прочети повече

Необходими документи за включване в Механизма за лична помощ

Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването ѝ в Държавен вестник на 5 юли 2019 г. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи…

Прочети повече

„Бъдеще за децата: предоставяне на комплексна социална подкрепа за непридружени деца мигранти и бежанци“

Район „Оборище“ в партньорство с Български червен кръст и Върховен комисариат за бежанците на ООН в България спечелиха проект „Бъдеще за децата: предоставяне на комплексна социална подкрепа за непридружени деца мигранти и бежанци“. Проектът се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ 812108 – 28-29.04.2022, с финансовата подкрепа на Кралство Норвегия по линия на Норвежкия…

Прочети повече

РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРЕДОСТАВЯ ТОПЪЛ ОБЯД

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс на Европейския съюз Район „Оборище“ сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Топъл обяд в район „Оборище“, по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, финансирана по Програма за храни и основно материално подпомагане…

Прочети повече

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА ЗА НЕПРИДРУЖЕНИ ДЕЦА МИГРАНТИ И БЕЖАНЦИ“

Обява социален работник

Прочети повече

Реализиран проект на Район „Оборище“ за благоустрояване и озеленяване на тротоарното пространство

В рамките на Националната кампания на МОСВ и ПУДООС „Чиста околна среда – 2022 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“, проектът на Район „Оборище“ – СО за благоустрояване и озеленяване на тротоарното пространство на кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“и бул. „Мадрид“ е реализиран успешно.   Оформи се зелена площ между…

Прочети повече

РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД“ ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД“ ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“    О Б Я В А Район „Оборище“ – СО уведомява всички заинтересовани лица, че отваря процедурата за прием на заявления за включване в проект „Топъл…

Прочети повече

УДЪЛЖАВАНЕ НА ТОПЛИЯ ОБЯД ДО КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ

УДЪЛЖАВАНЕ НА ТОПЛИЯ ОБЯД ДО КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ   Район „Оборище“ удължава предоставянето на услугата „топъл обяд“ до края на септември 2022 г. Финансирането е осигурено от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 г. – 2020 г., в резултат от инициативата на Европейската…

Прочети повече