Официален старт на проекта Интеграционен културен и образователен център за бежанци и мигранти „Отворени обятия“

Според данни на ВКБООН и Уницеф България от началото на военния конфликт в Украйна 450 000 украински бежанци са пристигнали в България. 124 489 са регистирани за временна закрила, а 87 000 са останали на терититорията на страната към юли 2023. 40% от украинците, получили временна закрила у нас са деца. Днес представихме основните цели…

Прочети повече

Програма „Европа“ 2024 на Столична община отворена за кандидатстване

Програма „Европа” 2024 е отворена за кандидатстване до 10.06.2024 г., 17:30 ч. Програма „Европа” на Столична община стартира за шестнадесета поредна година. През 2024 г. водещият ѝ принцип отново е свързан с подпомагане на сътрудничеството между гражданското общество и местната власт в София в прилагането на добри европейски практики на местно ниво. Одобрени са четири…

Прочети повече

ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА“

Стартира предоставянето на услугата по проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“) с бенефициент Столична община. С този проект се осигурява продължаване и надграждане на услугите от патронажен тип. Основната му цел е почасовата мобилна интегрирана здравно-социална услуга „грижа в дома“…

Прочети повече

Проект „Разработване на ефективни политики за мигрантите и бежанците чрез процеси на изготвяне на политики, базирани на екип за самозастъпничество (DEPART)

На 29 март 2023 г. в район „Оборище“ се проведе обучение на общински служители по проект „Разработване на ефективни политики за мигрантите и бежанците чрез процеси на изготвяне на политики, базирани на екип за самозастъпничество (DEPART) с продължителност 23 месеца, на която присъстваха представители на Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“, експерти от район…

Прочети повече

Необходими документи за включване в Механизма за лична помощ

Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването ѝ в Държавен вестник на 5 юли 2019 г. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи…

Прочети повече

„Бъдеще за децата: предоставяне на комплексна социална подкрепа за непридружени деца мигранти и бежанци“

Район „Оборище“ в партньорство с Български червен кръст и Върховен комисариат за бежанците на ООН в България спечелиха проект „Бъдеще за децата: предоставяне на комплексна социална подкрепа за непридружени деца мигранти и бежанци“. Проектът се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ 812108 – 28-29.04.2022, с финансовата подкрепа на Кралство Норвегия по линия на Норвежкия…

Прочети повече

РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРЕДОСТАВЯ ТОПЪЛ ОБЯД

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс на Европейския съюз Район „Оборище“ сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Топъл обяд в район „Оборище“, по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, финансирана по Програма за храни и основно материално подпомагане…

Прочети повече

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА ЗА НЕПРИДРУЖЕНИ ДЕЦА МИГРАНТИ И БЕЖАНЦИ“

Обява социален работник

Прочети повече

Реализиран проект на Район „Оборище“ за благоустрояване и озеленяване на тротоарното пространство

В рамките на Националната кампания на МОСВ и ПУДООС „Чиста околна среда – 2022 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“, проектът на Район „Оборище“ – СО за благоустрояване и озеленяване на тротоарното пространство на кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“и бул. „Мадрид“ е реализиран успешно.   Оформи се зелена площ между…

Прочети повече