РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА „ТОПЪЛ ОБЯД“

РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА „ТОПЪЛ ОБЯД“ 🍲 Срокът на изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Агенция за социално подпомагане и район „Оборище“ по процедура BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане е удължен до 30.06.2022 г 🍲…

Прочети повече

Район “Оборище“ удължава проект „Топъл обяд“ до 10 декември 2021 г.

Район “Оборище“ удължава проект „Топъл обяд“ до 10 декември 2021 г. Удължава се срокът за предоставяне на топъл обяд на социално слаби от район „Оборище“ в условията на пандемия. От услугата могат да се възползват хора с ниски доходи, под линията на бедност, такива, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск…

Прочети повече

БЕЗПЛАТНИ ЗАНИМАНИЯ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ГРАД СОФИЯ ЗА ПЕРИОДА 21.06. – 30.07.2021 г. – ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ 2021 г.

Столична община, дирекция „Спорт и младежки дейности“, в партньорство с Център за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР) – Спортна школа – София, Център за подкрепа на личностно развитие, Център за изкуства, култура и образование – София, Национални спортни федерации и спортни клубове, за трета поредна година организира Програма „ВАКАНЦИЯ“. Инициативата е свързана с предстоящата лятна…

Прочети повече

50 нуждаещи се от район „Оборище“ получават топъл обяд до 30 септември 2021

Въпреки отпадането и облекчаването на част от противоепидемичните мерки, въведени в страната с цел ограничаване разпространението на COVID-19, не е отпаднала потребността от закрила и подкрепа за най-уязвимите хора в обществото. С цел продължаване на подкрепата, свързана с осигуряване на топъл обяд, район „Оборище“ – СО сключи анекс за изменение на Договора за реализиране на…

Прочети повече

На вниманието на одобрените кандидати по Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

Уважаеми госпожи и господа,   Във връзка с обявеното на 24.03.2021г. (сряда) начало на кампанията по подписване на договорите с граждани, които са кандидатствали за подмяна на отоплителното си устройство по проект № BG16M10P002-5.003.0001-С01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по…

Прочети повече

Район „Оборище“ продължава социалната услуга за предоставяне на Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19

Район „Оборище“ продължава  социалната услуга  за предоставяне на Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 –––––––––––––––––––––––––– 🥣 В изпълнение на договор №  BG BG05FMOP001-5.001-0058-C01 с Агенцията за социално подпомагане район  „Оборище“  продължава да предоставя социалната услуга „топъл обяд” на социално слаби хора, живеещи в района. 🥣 Всеки работен ден потребителите получават в дома си…

Прочети повече

Уважаеми жители на район „Оборище“, възползвайте се от възможността да замените старите си печки за нови екологични отоплителни уреди!

Уведомяваме всички заинтересовани граждани, че Столична община възобнови специализираният телефон (02/94 22 444) за информация по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, чрез Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Националния…

Прочети повече

Район „Оборище“ – СО стартира предоставянето услугата „Патронажна грижа“

    Район „Оборище“ – СО стартира предоставянето услугата „Патронажна грижа“ Дейностите, които ще се предоставят са: Почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица от целевите групи по проекта. Допълваща дейност: Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост (вкл. лекарства), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни…

Прочети повече

РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ СТАРТИРА РАБОТА ПО ПРОЕКТ “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА СТОЛИЧНА”

      РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ СТАРТИРА РАБОТА ПО ПРОЕКТ “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА СТОЛИЧНА” Стартира предоставянето на услуга патронажна грижа по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C02 „Патронажна грижа + в община Столична”, процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на…

Прочети повече

РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ ОСИГУРЯВА ТОПЪЛ ОБЯД НА 50 ДУШИ

РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ ОСИГУРЯВА ТОПЪЛ ОБЯД НА 50 ДУШИ В началото на месец януари т.г., район „Оборище“ стартира проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 по ОП  за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Социалната услугата, включваща приготвяне на храна – супа, основно ястие, хляб…

Прочети повече