ВТОРА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО

В Т О Р А  П О К А Н А ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ…

Прочети повече

Окончателно класиране по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

С настоящото съобщение Столична община Ви информира, че в изпълнение на проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ всички 5432 кандидати, отговарящи на условията за участие по проекта са одобрени. Списък на одобрените…

Прочети повече

Анкета за енергийно обновяване

Уважаеми дами и господа, във връзка с проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ по програма „Хоризонт 2020“ моля за Вашето желание и ангажираност за участие в предложения проект на Столична община, който ще развие концепция за нов модел на финансиране на енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез достъп до…

Прочети повече

Столична община удължава крайния срок за подаване на формуляри за получаване на екопечки

Столична община удължава крайния срок за подаване на формуляри за получаване на екопечки   Поради огромния интерес към проекта за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични алтернативи екипът на Столична община удължава крайния срок за подаване на формулярите за участие с един месец – до 18.09.2020 г. Само за вчерашния…

Прочети повече

Проект „Детството е наше“

През септември стартира Проект „Детството е наше“ на район „Оборище“ в партньорство със Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“. Основна цел на проекта е интеграция и намаляване на риска от отпадане от училище, характерен за целевата група. Реализацията на „Детството е наше“ ще осигури на участниците това, което всеки заслужава – детство и безгрижни усмивки. В…

Прочети повече

СТАРТИРА ПРОЕКТ „НА ЕДИН КЛИК ОТ ВНУЦИТЕ“

СТАРТИРА ПРОЕКТ „НА ЕДИН КЛИК ОТ ВНУЦИТЕ“ Социалната и дигиталната свързаност между поколенията на столицата става факт в район „Оборище“   В средата на месец  август на територията на район „Оборище“  стартира проект „На един клик от внуците“.  Водеща организация по проекта е Фондация „Център за развитие на медиите“ в партньорство с район „Оборище“ и…

Прочети повече

Инструктаж за работа в условията на COVID-19 се проведе вчера на назначените социални асистенти по проект „Патронажна грижа в райони Оборище и Витоша, Столична община“ по ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-2.101-0182-C01.

🆕 Инструктаж за работа в условията на COVID-19 се проведе вчера на назначените социални асистенти по проект „Патронажна грижа в райони Оборище и Витоша, Столична община“ по ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-2.101-0182-C01. Оторизирана фирма за дезинфекция проведе демонстрация за работа с предпазни средства и начините за дезинфекция. На наетите лица са осигурени всички предпазни средства….

Прочети повече