ОБЯВЯВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ на благоустройствен обект

ОБЯВЯВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ на благоустройствен обект: Външно електрозахранване с кабелна линия НН 1kV за „Офис сграда с подземен гараж“, находяща се в ПИ 68134.406.130, УПИ ХІV-490, кв. 584, м. „ГГЦ Зона Г-13 юг“, ул. „Чамкория“ №11, р-н „Оборище“, гр. София. На основание чл.149, ал.5 от ЗУТ, обявявам разрешение за № Б7/29.03.2023 г. на Главен…

Прочети повече

ОБЯВА ЗА РАБОТА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Обявява свободно работно място за длъжността „Главен експерт – устройство на територията“ в отдел „Устройство на територията, контрол на строителството“ Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността: образование – висше, образователно-квалификационна степен „Магистър“, професионална квалификация „Архитект“; професионален опит – 2  години Описание на длъжността: Провежда…

Прочети повече

Заповед № САГ23-РА50-109/01.03.2023г. на Главния архитект на СО

Заповед № САГ23-РА50-109/01.03.2023г. на Главния архитект на СО за одобряване на подробна схема № 15Б за  поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства на територията на район „Оборище“ с административен адрес: бул. „Янко Сакъзов“ № 60. Заповед

Прочети повече

Текущ ремонт на тротоарната настилка на западния тротоар на ул. „проф. Асен Златаров“ в отсечката между ул. „Шипка“ и ул. „Велико Търново“

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че предстои извършване на текущ ремонт на тротоарната настилка на западния тротоар на ул. „проф. Асен Златаров“ в отсечката между ул. „Шипка“ и ул. „Велико Търново“ в периода от 28.03.2023 г. до 08.04.2023 г.               Моля, в посочения период от време паркирането на автомобили в  предвидения за ремонт участък да бъде…

Прочети повече

Текущ ремонт на тротоарната настилка на северния тротоар на ул. „Чаталджа“ в отсечката между ул. „Бяло море“ и ул. „Малкара“

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че предстои извършване на текущ ремонт на тротоарната настилка на северния тротоар на ул. „Чаталджа“ в отсечката между ул. „Бяло море“ и ул. „Малкара“ в периода от 22.03.2023 г. до 02.04.2023 г.               Моля, в посочения период от време паркирането на автомобили в  предвидения за ремонт участък да бъде преустановено. Съобщение…

Прочети повече

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание член 4, ал.2

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание член 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп.) за инвестиционното намерение  за: „РЕМОНТ НА ПЛОЩАДКОВО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ НА ХРАМ „СВ. ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА“ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.405.1,…

Прочети повече

Ремонт на тротоарната настилка на западния тротоар на ул. „проф. Асен Златаров“ в отсечката от ул. „Велико Търново“ до ул. „Оборище“

Уважаеми граждани, във връзка с извършващия се ремонт в посочената локация, моля преминавайте с повишено внимание. Предстои монтаж на нови рамки и капаци на ревизионните шахти на телекомуникационната мрежа, който ще приключи на 19.03.2023 г.

Прочети повече

Aвариен ремонт на топлопровод на ул. „Стара планина“ между ул. „Дунав“ и ул. „11-ти август“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Стара планина“ между ул. „Дунав“ и ул. „11-ти август“ с изкоп-паваж. СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 17.03.2023 г. до 24:00ч. на 18.03.2023г. 17.03.2023

Прочети повече

Авариен ремонт на топлопровод на ул. „Ангиста“ между ул. „Чумерна“ и бул. „Васил Левски“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Ангиста“ между ул. „Чумерна“ и бул. „Васил Левски“ с изкоп-асфалт. СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 15.03.2023 г. до 24:00ч. на 17.03.2023г. Прекъсването на топлоснабдяването ще бъде в рамките на 48 часа. Авариен…

Прочети повече