Подбор на кандидати за заемане на длъжността „старши инспектор“ в районен инспекторат „Оборище“

СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността „старши инспектор“ в районен инспекторат „Оборище“ – 5 работни места. Повече информация можете да намерите в приложения документ: Обява за работа_Старши инспектор

Прочети повече

Авариен ремонт на топлопровод по ул. „Искър“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Искър“ между  ул. „Христо Ковачев“ и ул. „Панайот Волов“, както и ул. „Искър“ между ул. „Петра“ и ул. „Христо Ковачев“ с изкоп паваж. СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 15.04.2024 г. до 24:00ч….

Прочети повече

Авариен ремонт на топлопровод по ул. „Сан Стефано“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Сан Стефано“ между  ул. „Оборище“ и бул. „Янко Сакъзов“, както и ул. „Марин Дринов“ между ул. „Васил Априлов“ и ул. „Сан Стефано“. СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 15.04.2024 г. до 24:00ч. на…

Прочети повече

Допускане за издадена Заповед № САГ24-РА53-211/29.03.2024г., на Главния архитект на СО

Допускане за издадена Заповед  № САГ24-РА53-211/29.03.2024г., на Главния архитект на СО за даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за застрояване (ИПЗ) и работен устройствен план (РУП) в следния териториален обхват: УПИ VI-3, ПИ с идентификатор 68134.401.80 и УПИ XIV-5, ПИ с идентификатор 68134.401.81 по КККР…

Прочети повече

Заповед № РОБ24-РД09-299/22.03.2024г. за определените места за разхождане на домашни любимци – кучета на територията на СО – район „Оборище“

До знанието на живущите в район „ Оборище“! На основание чл. 46, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 59, ал.3 и ал. 4 от Закона за защита на животните, чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и в изпълнение на Заповед № СОА24-РД09-621/10.01.2024 г. на кмета на Столична община ОПРЕДЕЛЯТ СЕ : Следните…

Прочети повече

Стартира четвъртото издание на „Академия за визионери“

Стартира четвъртото издание на инициативата, която подкрепя младите хора в смелите им планове за града. „Академията“ е отворена за всеки на възраст от 15 до 29 г., който живее в София и има добри идеи с кауза. Записването e до 17 април и се случва с подаване на Информационна карта и Декларация за обработване лични…

Прочети повече

Обявяване на ЕС на Заповед за поправка на ОФГ № РОБ24-РА51-8/12.03.2024г, на Гл. арх. на р-н „Оборище“

Обявяване на ЕС на Заповед за поправка на ОФГ № РОБ24-РА51-8/12.03.2024г, на Гл. арх. на р-н „Оборище“, към заповед за промяна  по реда на чл. 154, ал.5 от ЗУТ за обект: „Преустройство на приемо предавателна станция № 1619 с честотен обхват 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz и 3500 MHz”. Заповед №8

Прочети повече