С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Столична община уведомява гражданите, които участват в проекта за подмяна на отоплителните уреди, финансиран от ОПОС 2014 – 2020 г., че във връзка с наближаващия край на проекта екипите осъществяват ускорени монтажи на новите отоплителни устройства по проекта. В тази връзка, до 20.12.2023 г. фирмата „Софекострой“ ЕАД, която осъществява демонтажа и предаването за последващо третиране…

Прочети повече

Авариен ремонт на топлопровод по ул. „Сердика“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Сердика“ между ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Цар Симеон“ , както и ул. „Струма“ между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Сердика“ с изкоп паваж. СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на…

Прочети повече

Авариен ремонт на топлопровод по ул. „Сан Стефано“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Сан Стефано“ между ул. „Оборище“ и ул. „Велико Търново“ с изкоп тротоар и плочки . СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 27.11.2023 г. до 24:00ч. на 01.12.2023г. Прекъсването на топлоснабдяването ще бъде в…

Прочети повече

Авариен ремонт на топлопровод по бул. „Ген. Данаил Николаев“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: локално пътно платно на бул. „Ген. Данаил Николаев“ между ул. „Кешан“ и ул. „Искър“ пред бл. 20  с изкоп асфалт . СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 27.11.2023 г. до 24:00ч. на 01.12.2023г. Прекъсването…

Прочети повече

Възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа по бул. „Сливница“

Уведомяваме Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци : бул. „Сливница“ срещу №208, 1202 София, Оборище  0.5   Тротоар Текущият ремонт ще бъде извършен в периода…

Прочети повече

Влошена епизоотична обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците (НРА1 Н5) в страната и в Европа

Уважаеми съграждани, Към началото на месец ноември 2023 г., по данни от централното управление на БАБХ, в страната има действащи 4 огнища на инфлуенца в страната. Засегнатите ферми са в гр. Дебелец, обл. Велико Търново; с. Мало Конаре и с.Главиница, обл. Пазарджик и с. Криво поле, обл. Хасково. Проби от умрели диви птици могат да…

Прочети повече

Възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа по ул. „Врабча“

Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци: ул. „Врабча“ №15 вх.1, 1000 София, Район Оборище  0.5 Тротоар Текущият ремонт ще бъде извършен в периода:  …

Прочети повече

Информационна среща във връзка с разяснения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап IІ“ (BG-RRP-4.024)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Администрацията на район „Оборище“ има удоволствието да Ви покани на информационна среща във връзка с разяснения по процедурата за кандидатстване на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап IІ“ (BG-RRP-4.024). Срещите ще бъдат общо 2 (две) и ще…

Прочети повече

Заповед № САГ23-РА53-724/17.10.2023 г.

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № САГ23-РА53-724/17.10.2023 г., на Главния архитект на СО за даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за застрояване (ИПЗ) и работен устройствен план (РУП) за УПИ VIII – 2, ПИ с идентификатор 68134.401.329, кв. 22, м.“Зона Г-14″, район „Оборище“, с административен адрес:…

Прочети повече