Днес зам.-кметът на район „Оборище“ г-н Арсени Вълчинов и г-жа Диана Славкова, секретар на МКБППМН, на среща с директорките на 1 СУ „Пенчо Славейков“ – г-жа Веселка Тепавичарова, 112 ОУ „Стоян Заимов“ – г-жа Жанета Бранкова и на 129 ОУ „Антим I“- г-жа Галя Георгиева подариха на първокласниците от трите учебни заведения книжки за първия учебен ден с пожелание за успешна учебна година!

Желаем на всички първокласници да бъдат здрави и вдъхновени. И нека книжките са техни верни приятели по пътя!

На добър час!