Имаме ли опасни отпадъци в домовете ни?
Знаем ли как да ги съхраняваме и как да ги изхвърлим безопасно

Основните групи опасни отпадъци, които образуваме в нашите домове са: 

  • Живачни термометри и ампули, живак
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Препарати за растителна защита 
  • Лекарства с изтекъл срок на годност 

Много важно е да знаем:

Ако на опаковките на нашите отпадъци има един от тези СИМВОЛИ ЗА ОПАСНОСТ, след употреба, задължително трябва да ги отделим, заедно с остатъка от продукта и и да ги предадем за обезвреждане.

Графикът на Мобилния събирателен пункт е посочен и на интернет страниците на Столична община www.sofia.bg/waste. За информация и заявки можете да позвъните на тел. 0700 11 750, на цената на един градски разговор, от 9.00 до 18.00 часа. В почивните дни съобщенията се приемат на телефонен секретар и се реагира в първия работен ден. 

Важно е да знаем, че включването на отпадъци, с опасни свойства, в общия поток битови отпадъци, влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата и системите за оползотворяване на отпадъци.

И два много важни съвета:

  • Ако във вашата аптечка има стар живачен термометър и по невнимание го счупите, възможно най-бързо поръсете със сяра на прах мястото, внимателно съберете капчици- те живак в стъклено шишенце и го затворете. ЗАПОМНЕТЕ! НАЙ-ТОКСИЧНИ СА ПАРИТЕ НА ЖИВАКА. 
  • Периодично преглеждайте и отделяйте ле- карствата, които са с изтекъл срок на годност. НЕ УПОТРЕБЯВАЙТЕ СТАРИ ЛЕКАРСТВА.
    Те са опасни за вашето здраве. 

 

График на мобилния събирателен пункт 2023