СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Главен инженер“ в отдел „Инженерна инфраструктура, инвеститорски контрол и екология“ в Столична община район „Оборище“.

Информация за длъжността:

Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС:

Длъжностна характеристика за длъжността:

Заявление за участие в конкурс:

Обява за конкурс за главен инженер в отдел ИИИКЕ:

Система за определяне на резултатите – тест – интервю:

Списък с допуснатите кандидати до конкурс за Главен инженер: