Столична община – Район “Оборище”

 • Адрес: гр. София 1505, бул. “Мадрид” № 1
 • Телефон (централа): 02/943-18-40
  Факс: 02/440-03-35;
 • E-mail: oborishte@rayon-oborishte.bg

 • Работно време на Центъра за услуги и информация:

  Деловодство и Гражданско състояние – 8:30 ч. - 17:00 ч.

  КМЕТ
  Приемно време:
  Сряда – 13:30 ч. - 16:30 ч.

  Приемно време за всички отдели:
  Сряда – 13:30 ч. - 16:30 ч.
  Петък – 09:30 ч. - 12:30 ч.

  Главен архитект:
  Сряда – 13:30 ч. - 16:30 ч.

 • Булстат: 000 696 327 0511
  Дежурен: 02/815-76-34
  Единен спешен телефон: 112 (Пожарна, Полиция, Бърза помощ)
  Пропуски телефон: 02/815-76-24
  Записване за прием при кмета телефон: 02/815-76-11