От 05.07 до 16.08. 2023 г. ОКИ Дом на културата „Средец“ Ви канят на Концертен цикъл „Остров на музиката“, част от културната програма на Столична община.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на фестивали и конкурси в областта на професионалното музикално изкуство – Министерство на културата.