УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

С цел предоставяне на възможност на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция на предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители за Народно събрание на 09.06.2024 г. , Столична община предоставя възможност на телефонен номер 0800 20 720 /безплатен за гражданите/ от 07:00 часа до 20:30 часа на 08.06.2024 г. и от 07:00 часа до 19:30 часа на 09.06.2024 г., да се заяви желание за помощ от отдел „Транспортно обслужване”, дирекция „Транспорт” при Столична община.

Информация можете да намерите на Електронния портал на Столична община в рубрика „Избори ЕП/НС 2024“, https://www.sofia.bg/election.

Екип Избори 2024

Район Оборище