Уважаеми съграждани,

На 19.04.2018 г. /четвъртък/ от 8,30 ч. до 14,30 часа, можете да предадете образуваните в домакинствата опасни отпадъци в мобилния събирателен пункт, на адрес:  бул. „Янко Сакъзов“ на входа на парк „Заимов“ срещу ул. „Васил Априлов“. С пълния график на мобилния събирателен пункт за 2018 г., утвърден от Столична община можете да се запознаете в прикачения файл.

Опасните отпадъци се приемат от домовете на гражданите по заявка и веднъж месечно в Мобилен събирателен пункт.

Лекарствата с изтекъл срок на годност се събират само в Мобилен събирателен пункт.

За информация и заявки за предаване на опасни отпадъци от Вашето домакинство позвънете на
тел. 0700 11 750 на цената на един градски разговор.

Предаването е безплатно.
Основните групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата, които ще се приемат са:

  • Живак и живаксъдържащи уреди;
  • Лакове и бояджийски материали;
  • Домакински препарати и химикали;
  • Мастила и замърсени опаковки;
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

ГРАФИК

Листовка