Уважаеми съграждани,

На основание изпълнението на Договор №СО15-РД-55-643/15.10.2015 г. между Столична община и БалБок Инженеринг АД за организиране на система за разделно събиране, приемане за последващо третиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата ви информираме, че на 12 октомври 2017 г. от 08:30 до 14:30 часа ще бъде разположен Мобилен събирателен пункт за район „Оборище“. Пунктът ще бъде позициониран на място за временно паркиране на бул. „Янко Сакъзов“ срещу ул. „Васил Априлов“ (до входа на парк „Заимов“).