Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, приета с Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. по Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6138/23.06.2023 г. на Столичния общински съвет.

Утвърдени образци на  документи в съответствие с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, приета с Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. по Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6138/23.06.2023 г. на Столичния общински съвет.

  • Образец на договор за гаранционно поддържане с дружества, предоставящи комунални услуги;
  • Образец на договор за гаранционно поддържане с юридически лица;
  • Образец на Заявление за сключване на договор за гаранция.

Можете да изтеглите образците от приложения файл:

СОА23-ДИ04-2806 от 21.08.2023 – писмо до райони