УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА Р-Н „ОБОРИЩЕ“, В СГРАДАТА НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО

“НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ”

ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ:  юрк. Иванка Христова – тел. 02/815 76 22; арх. Цветомир Ценков – тел. 02/815 76 43;

инж. Мария Александрова – тел. 02/815 76 47

За Въпроси относно програмата, моля използвайте и следната електронна поща:
e-mail: oborishte@so-oborishte.com

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

Или поотделно, следвайки връзките по-надолу