За нас е важно гражданите, живеещи в район“Оборище“ да са запознати с основните насоки от стартирането на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.

На 25.02.2015 г., около 19:00 часа се проведе поредна среща със собственици и живущи в многофамилна жилищна сграда на ул.“Буная“ №18.

Методически указания по програмата и компетентни отговори относно срок на изпълнение, финансиране и технически характеристики по проекта дадоха г-жа Йорданка Фикирлийска – кмет на район „Оборище“, архитект Боряна Стефанова и юрисконсулт Боряна Иванова.

Разчитаме на доверието между нас, като районна администрация и вас гражданите на район „Оборище“, поради което ще бъдем максимално открити в комуникацията с Вас и ще ви информираме за основните насоки относно програмата за енергийна ефективност.