Район „Оборище“ подкрепи проекта на 1. СУ „Пенчо П.Славейков“ „Моята зелена улица в Европа“, който е иницииран от Екознайковците и младши посланици на Европейския парламент.
След като помечтаха и нарисуваха своите зелени улици, учениците се срещнаха с хората, които не само знаят много за зелените градове, но и ги създават.
Г-жа Даниела Серафимова, ландшафтен архитект и г-жа Елена Николова, еколог в район „Оборище“ разказаха на децата интересни детайли от своята работа и отговориха на нестихващите въпроси на Екознайковците.
Какво означава зелен град, правилата и предимствата на зеления град бяха част от темите, които специалистите обсъдиха с децата. Накрая бяха показани интересни примери за най-зелените градове в Европа и за добрите практики по света.