По програмата за енергийна ефективност е проведена процедура за избор на изпълнител за обособени позиции 1 (ул.“Анжело Ронкали №3″, ул.“Сан Стефано“ №15 и ул.“Дунав“№ 6)(ул.“Марин Дринов“ №26, ул.“Проф. Асен Златаров“№ 3 и ул.“Цар Симеон“№38)3 (ул.“Оборище“ бл.123, ул.“Стара планина“№16 Б и ул.“Цар Симеон“№ 49) и 4 (ул.“Янко Сакъзов“ №60 и ул.“Шипка“№35)

Избрани са фирми изпълнители за строително монтажните работи по  позиция 1 и 4, които са: Електро-соларни системи ООД и Електра Тим.

Тече процедура за избор на изпълнител за обособени позиции 2 и 3.