Район Оборище е разположен в централната част на София. Общата площ на района обхваща 3 070 кв. км (3 070 дка). В район Оборище се намира минерален извор (до Централна баня), който е известен със лечебните си свойства при стомашни заболявания и ежедневно се посещава от стотици хора.
Район Оборище е с типичния за централната част на столицата умереноконтинентален климат. Тук се наблюдава явлението „остров на топлина”, свързано с по-високите температури в центъра на града в резултат от стопанската дейност. Друга особеност на този централен район е по-големият брой дни с тихо време в сравнение с крайградските територии като резултат от влиянието на градския релеф върху посоката и скоростта на вятъра.
През територията на района преминава р. Перловска, която е и граница с район Лозенец.

По данни от преброяването през 2011 г. населението на район Оборище е с обща численост 31 060 души, като от тях 46% са мъже, а 54% са жени. В сравнение с данните с данните от 2001 г., броят на жителите на района е нараснал с 8 %. Населението в трудоспособна възраст е 20 653 спрямо населението в над трудоспособна (пенсионна) възраст от 6 668 души и населението в под трудоспособна възраст от 3 739 души.

ОБРАЗОВАНИЕ
Висши учебни заведения:

• Национална художествена академия (НХА) – ул. „Шипка” № 1, тел.: 02/988 17 01, уеб-сайт: www.nha-bg.org Държавното рисувално училище е открито на 1 октомври 1896 г. след подписването на Указ от княз Фердинанд. Тя е ай-авторитетната българска институция за подготовка на професионални художници в областта на изящните и приложни изкуства, дизайна, консервацията и реставрацията и историята и теорията на изкуството.

• Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” (НМА) – бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 94, тел.: 02/988 59 00, уеб-сайт: www.nma.bg/bg НМА е единственото висше училище за професионални музиканти в България, което включва пълния спектър на музикално-теоретичните и изпълнителски специалности. ДМА е основана през 1921 г. Днес специалностите в нея са организирани в три факултета: Теоретико-композиторски и диригентски факултет, Инструментален факултет и Вокален факултет, към който са специалностите „Балетно изкуство” и „Поп и джаз изкуство”.

• Военна академия „Георги Стойков Раковски” – бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел. 02/922 65 11, уеб-сайт: rdsc.md.government.bg ВА е най-старото висше военно училище в България. Тя е създадена със Закон, приет от ХV народно събрание на 1 март 1912 г. Включва в структурата си четири основни звена: Факултет „Национална сигурност и отбрана“, Факултет „Командно-щабен“, Департамент „Eзиково обучение“ и Институт за перспективни изследвания за отбраната.

• Частен професионален колеж „Иком Интелект” – бул. „Княз Дондуков” № 11, тел.: 02/981 06, уеб-сайт: www.ecomintellect.com