„Обучението на СИК за територията на Район „Оборище“ ще се проведе на 29.03.2023г. от 18:00 ч. в залата на ОКИ „Средец“, ул. „Кракра“ №2А, ет.2.“