На вниманието на членовете на СИК

Уважаеми  дами и господа,

На страницата на 24 РИК София е публикувана информация за обучението на членовете на секционните избирателни комисии.

Повече информация на https://rik24.cik.bg/europe2024

Екип Избори 2024

Район Оборище