Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 75-НС
София, 14.09.2022

ОТНОСНО: Обучения на секционните избирателни комисии на територията на Двадесет и четвърти изборен район – София

На основание чл. 72, ал. 1, т. 3 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ

  1. Обучението на членовете на секционни избирателни комисии, назначени в Двадесет и четвърти изборен район – София, да се извърши дистанционно, чрез електронна онлайн платформа, достъпна на електронната страница на РИК в 24 ИР София.
  1. Утвърждава график за провеждане на обученията, както следва:

Първа дата – 26.09.2022 г. /понеделник/ от 18:00 ч.

Втора дата – 27.09.2022 г. /вторник/ от 18:00 ч.

  1. Видеозаписи от проведените обучения да бъдат достъпни на електронната страница на РИК в 24 ИР София, рубрика „Съобщения“.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 14.09.2022 в 17:45 часа