Обява – качена на 30.07.2019 г.

Информация за публикувана обява – качена на 30.07.2019 г.

Приложение №1 количествена сметка – каченo на 30.07.2019 г.

Приложение №2 Техническа спецификация – Ремонт и обновяване Междублокови пространства – каченo на 30.07.2019 г.

Образци – качени на 30.07.2019 г.

Проект на договор – качен на 30.07.2019 г.

Разяснение № 1 – качено на 06.08.2019 г.

Протокол – качен на 12.08.2019 г.

Информация за удължаване на срока – качен на 12.08.2019 г.

Протокол № 2 – качен на 21.08.2019 г.

Договор – качен на 03.09.2019 г.