Обява – качена на 02.09.2019 г.

Информация за публикувана обява – качена на 02.09.2019 г.

Колич.сметка – Приложение № 1 – качена на 02.09.2019 г.

Техническа спецификация – Прил. № 2 – качена на 02.09.2019 г.

Образци – качен на 02.09.2019 г.

Проект на договор – качена на 02.09.2019 г.

ПРОТОКОЛ – качен на 13.09.2019 г.

Договор №РОБ19-ДГ56-57 – качен на 15.10.2019 г.

Техническо предложение – качено на 15.10.2019 г.

Ценово предложение – качено на 15.10.2019 г.