Обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект “Обновяване и основен ремонт на електрическата инсталация на сградата на 129 ОУ „Антим I“ и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, ул. Султан тепе“ № 1, гр. София – Етап II“

Решение – качено на 12.06.2020г.

Техническа спецификация електро испанска – Етап II – Приложение №1 – качена на 12.06.2020г.

Образци – качени на 12.06.2020г.

КС-Ел.инстал. – качена на 12.06.2020г.

Проект на договор – качен на 12.06.2020г.

Решение за прекратяване на процедура – качено на 02.02.2021г.

Обявление за възложена поръчка – качено на 17.02.2021г.