СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“ в административно звено отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“.

Изисквания за заемане на длъжността:

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, които са предвидени в нормативни актове:

– степен на образование – Бакалавър

– професионален опит – 2 години

– ранг   ІV младши

Informaciq_za_dlyjnostta_гл експерт – УОСЖФ

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС (1)

Заявление за участие в конкурс -Приложение 3 към чл. 17 ал. 2 -НПКПМДС-… (1)

ДХ – Гл експерт УОСЖФ

Обява за конкурс за главен експерт УОСЖФ 23г

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД“ ПРИ РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

СПИСЪК С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ – ГЛ ЕКСПЕРТ УОСЖФ

СИСТЕМА за определяне на резултатите и класиране на кандидатите в конкурса за „Главен експерт“ в отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“ – район „Оборище“

Система за определяне ррезултатите – тест – интервю-гл експерт УОСЖФ

Протокол от теста за Главен експерт в отдел УОСЖФ (28.08.2023 г.)

Протокол от теста за Главен експерт – УОСЖФ