СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

Обявява свободно работно място за длъжността „Главен експерт –„Бюджет“ в отдел „Финансово-счетоводни дейности, човешки ресурси и бюджет“

Изисквания за заемане на длъжността:

Обява раб място гл експерт-Бюджет