СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

Обявява свободно работно място за длъжността „Старши счетоводител“ в отдел „Финансово-счетоводни дейности, човешки ресурси и бюджет“.

Изисквания за заемане на длъжността:

Обява раб място старши счетоводител 2023