СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

Обявява свободно работно място за длъжността „Старши счетоводител“ в отдел „Финансово-счетоводни дейности, човешки ресурси и бюджет“.

Изисквания за заемане на длъжността:

Средно образование, Професионална квалификация – „Икономист-счетоводител“, Специалност – Икономика, Планиране и отчитане

1 година професионален опит или Висше образование, професионално-квалификационна степен „Бакалавър“
Професионална квалификация – „Икономист-счетоводител“
1 година професионален опит

Описание на длъжността:

Води отчетността на разходите в районната администрация, обработва счетоводни документи по съответните сметки, за които отговаря. Проучва, анализира и участва в разрешаване на основни проблеми, възникнали по време на текущата дейност на счетоводството на района, както и при набиране на информация за тя

Трудов договор, временна заетост с опция за постоянна, работно време – 8 часа, 5 дневна работна седмица

 

Документи за кандидатстване:

  1. Автобиография – СV
  2. Копие от диплома за завършено образование
  3. Копие от документи, доказващи професионален опит

Място за подаване на документите:

Документите се подават и в деловодството на района, ет.1, бул. ”Мадрид” №1, гр. София, тел. за справки 02 8157617 и 02 8157619.

Обява раб място старши счетоводител 2023-2