СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ търси за нуждите на детските заведения в района медицински сестри със следните изисквания за заемане на длъжността:

Обява раб места – медицински сестри