СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

Обявява свободно работно място за длъжността „Главен експерт „Еколог““ в отдел „Инженерна инфраструктура, инвеститорски контрол и екология““

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше образование, образователно – професионална квалификация „Бакалавър“ или „Магистър“, специалност „Екология и опазване на околната среда“, професионална квалификация – „Еколог“

2 години професионален опит

Описание на длъжността:

Обява раб място гл експерт Еколог