СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ обявява конкурс за длъжността „Старши експерт“ в административно звено отдел „Административно, информационно обслужване, ГРАО, дигитализация“

Изисквания за заемане на длъжността:

Минимални изисквания за заемане на длъжността, които са предвидени в нормативни актове:

  1. – степен на образование – Бакалавър- професионален опит – 1 година- ранг   V младши

Informaciq_za_dlyjnostta_СТ експерт – АИОГРАОД

ДХ-Ст експерт-АИОГРАОД

Обява за конкурс за Старши експерт АИОГРАОД 23г

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС (1)

Заявление за участие в конкурс -Приложение 3 към чл. 17 ал. 2 -НПКПМДС-… (1)

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, ГРАО, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ“ ПРИ РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

СПИСЪК С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ – СТ ЕКСПЕРТ – АИОГРАОД

СИСТЕМА за определяне на резултатите и класиране на кандидатите в конкурса за „Старши експерт“ в отдел „Административно, информационно обслужване, ГРАО, дигитализация“ – район „Оборище“

Система за определяне резултатите – тест – интервю-ст експерт – АИОГРАОД

Протокол от теста за Старши експерт в отдел отдел „Административно, информационно обслужване, ГРАО, дигитализация“ (29.08.2023 г.)

Протокол за резултатите от тестта за Старши експерт – АИОГРАОД