Обявяване за издадено от Главен инженер на НАГ – СО Разрешение 3а строеж № Б-63/26.04.2022

Разрешение 3а строеж № Б-63 – 26.04.2022