Обявяване на ЕС на Разрешение за строеж № 37/05.10.2023г. на Гл. архитект на СО р-н „Оборище“

CCI_001387