Обявяване на Разрешение за строеж № 295/21.11.2023г. на Гл. арх. на СО

Вижте документа тук:

CCI_001419