С настоящото съобщение Столична община Ви информира, че в изпълнение на проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ всички 5432 кандидати, отговарящи на условията за участие по проекта са одобрени.

Списък на одобрените кандидати за район “Оборище“ :

№ на кандидат Общо точки Одобрено отоплително устройство
СО ОПОС_4501 6 Камина на пелети с водна риза 12 kW
СО ОПОС_4502 9 Камина на пелети с водна риза 12 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_4503 10 Камина на пелети с водна риза 12 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_4504 6 Камина на пелети с водна риза 12 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_4505 10 Камина на пелети с водна риза 18 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_4506 7 Камина на пелети с водна риза 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_4508 3 Камина на пелети с водна риза 12 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_4509 4 Камина на пелети с водна риза 12 kW
СО ОПОС_4510 6 Пелетен котел 25 kW
СО ОПОС_4511 4 Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 3 бр.
СО ОПОС_4512 4 Пелетен котел 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 2 бр.
СО ОПОС_4513 12 Камина на пелети с водна риза 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_4514 4 Пелетен котел 33 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_4515 3 Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 2 бр. Климатик 24000 BTU (6.9 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_4516 6 Камина на пелети с водна риза 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 3 бр.
СО ОПОС_4517 6 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 3 бр.
СО ОПОС_4519 5 Пелетен котел 25 kW
СО ОПОС_4520 8 Камина на пелети с водна риза 18 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_4521 5 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр. Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 2 бр.
СО ОПОС_4522 3 Камина на пелети с водна риза 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_4523 3 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр. Климатик 15000 BTU (4.3 kW) – 2 бр.
СО ОПОС_4524 4 Камина на пелети с водна риза 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_4526 8 Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 2 бр. Климатик 24000 BTU (6.9 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_4527 9 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_4528 5 Камина на пелети с водна риза 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр.
СО ОПОС_1501Ф 7 Климатик 15000 BTU (4.3 kW) – 1 бр. Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 2 бр.

 

 

В тази връзка, в срок до един месец от обявяване на класирането (09.11.2020 г.), всички одобрени кандидати, които са заявили желание да заменят старите си уреди с нови на газ или пелети е необходимо да предоставят в районната администрация по местонахождение на имота: в случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза: техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

След получаване на необходимите документи ще преминем към сключване на индивидуални договори с всеки кандидат.

Столична община ще продължи с нова кампания за набиране на кадидати през следващата година.