В изпълнение на Заповед номер СОА24-РД09-1143 от 29.1.2024 г. на Кмета на Столична
община за създаване на по–добра организация в търговската дейност, се определят места за търговия на открито с мартеници и картички.
Повече подробности четете тук:
Заповед_ РОБ24-РД09-259 (Мартеници 2024)