На 28 март в парковете, градините и междублоковите пространства на територията на район „Оборище“ се извърши първата обработка на тревните площи срещу кърлежи.

Третираните терени са предварително обозначени с табели, съдържащи информация за вида обработка – използван препарат, карантинен период, фирма изпълнител и телефон за контакт.

Използваният биоцид е разрешен за употреба от Министерството на здравеопазването.