УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

Във връзка с предстоящите на 02.04.2023 г.  избори за народни представители за Народно събрание, Столична община осигурява специализиран транспорт на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването.

На телефонен номер 0800 20 720 (безплатен за гражданите) от 07:00 часа до 20:30 часа на 01.04.2023 г. и  от 07:00 часа до 19:30 часа на 02.04.2023 г. ще се приемат заявки за помощ от дирекция „Транспорт“ на Столична община.