Уважаеми граждани,

Във връзка с подготовката на предстоящите Избори за Европейски парламент 2019, район „Оборище“ отменя приемния ден за граждани на 22 май 2019 г.

ВАСИЛ ЦОЛОВ

/п/