Столична община организира пунктове за събиране на отпадъци от мебели и матраци от домакинствата. За първи път, освен стри мебели и отпадъци от дърво, се събират и използвани матраци.

Разделното събиране на отпадъците, повторната употреба, намаляване на депонирането, ограничаване на нерегламентираните сметища и предотвратяване на замърсяването на въздуха с незаконно изгаряне са основни приоритети на Столична община в устойчивото управление на отпадъците. Кампанията „Отърви се от старите мебели и матраци! Дай ги за рециклиране!“ е организирана в сътрудничество с Кроношпан – България и Столичното предприятие за третиране на отпадъци.

Събирането на едрогабаритни отпадъци в София се осъществява като домакинствата ги оставят до сивите контейнери за смесен битов отпадък в точно определени дни и по график за всеки район се извозват. Инициативата предоставя още една възможност за събирането и оползотворяването на тези отпадъци в периода на пролетното почистване.

С помощта на партньорите в кампанията събраните мебели и матраци се връщат обратно в икономиката или като материали в редица индустрии или за повторна употреба след предварителна подготовка. Така се пестят ресурси и въглеродни емисии с всички ползи за околната и градската среда.

Първата акция ще се проведе на 27 май, понеделник, от 10:00 до 20:00 часа в центъра на кв. „Курило“ на град Нови Искър.

Пълен график на пунктовете може да се види на: https://shorturl.at/Kvcrp

График на пунктове за събиране на стари мебели и матраци.docx