Зам.-кметът на район „Оборище“ г-н Арсени Вълчинов направи оглед на пространството, намиращо се на ул.“Гълъбец“ № 2 в район „Оборище“, което от „кална точка“ се обособи в паркинг с 8-9 паркоместа. Пред блока са засадени и тревни площи.

“Считам, че проектът е изпълнен качествено и в кратки сроковете. Предстои да бъдат изпълнени довършителни дейности по облагородяване на пространството. Районът ще бъде почистен и ще бъде маркирано едно инвалидно паркомясто“, каза Арсени Вълчинов.

Проектът беше реализиран във връзка с изпълнението на мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община и идентифицирането на т.нар. „кални точки“ – обекти източници на прах.

Облагородяването на „калните точки“ в София е сред трите приоритетни мерки, включени в Програмата срещу атмосферното замърсяване. Те се основават на научно изследване на Националния институт по метеорология и хидрология относно източниците на замърсяване. Според изнесените данни основният източник на замърсяване на атмосферата с фини прахови частици в столицата – 25% – идва от праха по улиците.