Зам.-кметът на район „Оборище“ г-н Арсени Вълчинов направи оглед на пространството, намиращо се на ул.“Франсис де Пресансе“ пред № 32 в район „Оборище“, което от „кална точка“ се обособи в паркинг с около 15 паркоместа.

“Считам, че проектът е изпълнен качествено и в по-кратки сроковете от заложените в договора. Предстои да бъдат изпълнени довършителни дейности по облагородяване на пространството“, каза Арсени Вълчинов.

Проектът беше реализиран  във връзка с изпълнението на мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община и идентифицирането на т.нар. „кални точки“ – обекти източници на прах.