Според данни на ВКБООН и Уницеф България от началото на военния конфликт в Украйна 450 000 украински бежанци са пристигнали в България. 124 489 са регистирани за временна закрила, а 87 000 са останали на терититорията на страната към юли 2023. 40% от украинците, получили временна закрила у нас са деца. Днес представихме основните цели на проекта Интеграционен културен и образователен център за бежанци и мигранти „Отворени обятия“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм. В пресконференцията участваха Милена Алексиева – заместник-кмет на район „Оборище“ и ръководител на проекта, Анна Хакман – председател на „Отворени обятия“, Наталия Тодорова – програмен директор, Димитър Димитров – координатор младежката програма и Невена Пеева-Тодорова – проектен консултант, представител на норвежкия партньор „Prios“. Интеграционен център „Отворени обятия“ е насочен към бежанци, граждани на трети държави, търсещи/получили закрила, като основна целева група са разселените деца от Украйна. Целта е да се създаде защитена среда, като се предоставят безплатни програми за интеграция в обществения живот, осигуряване на информационни, образователни и културни дейности, създаване на учебни програми и провеждане на уроци по български език. Центърът работи на територията на район „Оборище“. В проекта са включени много експерти, а опитът на партньорите от Norway grants ще повиши капацитета на преподавателите в отделните дейности.
Програмите се осъществяват с финансовата подкрепа по Фонд за двустранни отношения по Финансовия мехнизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 г.