Писмо – покана

Във връзка с провеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени за 02.04.2023 г., кметът на район „Оборище“ кани парламентарно представените парти и коалиции на среща за определяне състава на секционните избирателни комисии, която ще се състои на 24.02.2023 г. от 14:00 часа в заседателната зала на първи надпартерен етаж в административната сграда на Район „Оборище“ – СО, бул.“Мадрид“ № 1.

Покана