Уважаеми госпожи и господа,

Можете да се запознаете с ПИСМО – ПОКАНА относно консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии, които ще се проведат на 18.09.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на район „Оборище“, бул. „Мадрид“ №1, ет. 2.