Столична община, дирекция „Спорт и младежки дейности“ в партньорство с Център за подкрепа на личностно развитие /ЦПЛР/ – Спортна школа – София, Център за подкрепа на личностно развитие  – Център за изкуства, култура и образование – София, Национални спортни федерации, спортни клубове и НПО организират Програма „ВАКАНЦИЯ 2023“.

Инициативата е свързана с предстоящата лятна ваканция и включва свободен или платен достъп до разнообразни занимания по различни видове спорт, спортни активности, туризъм, както и други занимания по интереси за периода 19 юни до 31 юли 2023 г., включително. Предназначена е за деца, ученици и младежи до 29 г.
График на заниманията в район „Оборище“ от 01.06.2023 – 31.08.2023 г.
Всички активности са с такса, а условията можете да научите от организаторите.

График на заниманията в район „Оборище“ от 01.06.2023 – 31.08.2023 г.

График район Оборище