С писмо от СДПБЗН до Столична община Ви информираме, че съгласно „Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на територията на СО“ , чл. 71, т.17  се забранява изгарянето на стърнища, крайпътни храсти и други растителни видове, палене на огън без надзор и изгарянето на всякакви видове отпадъци.

Забранява се изгаряне на храсти и клони от дървета в междублокови пространства и вътрешни дворове.

При пожар незабавно съобщете на телефон 112.